Typy držáků horních profilů

 

Držák č.1
Držák samostatný

Držák č.3 
Univerzální držák pro montáž
na stěnu nebo strop včetně krycího plechu

Držák č.2
Držák s nástavcem
pro montáž na stěnu

Držák č.4
Držák pro stropní montáž  včetně krycího plechu

 

 

a - prodloužení 100 mm pro kr. plechy:    14 - 18 cm
b - prodloužení 150 mm pro kr. plechy:    19 - 23 cm
c - prodloužení 200 mm pro kr. plechy:    24 - 28 cm
d - prodloužení 250 mm pro kr. plechy:    29 - 33 cm
e - prodloužení 300 mm pro kr. plechy:    34 - 38 cm
f  - prodloužení 350 mm pro kr. plechy:    39 - 43 cm
g - prodloužení 400 mm pro kr. plechy:    44 - 48 cm
h - prodloužení 450 mm pro kr. plechy:    49 - 53 cm
 

 

Držák R 1

Určený pro montáž do předem připravených
úzkých šachet a stísněných prostor.
Předností je snadná a rychlá montáž
a možnost použití při kolizi držáku s ložiskem
nebo motorem.

 

Držák č.13

Univerzální držák pro montáž na stěnu
nebo strop včetně krycího plechu typu 1b.
2b. 1c. 2c.

 

Držák č.14

Držák pro stropní montáž včetně krycího
plechu typu 1b. 2b. 1c. 2c.