Prášková lakovna

 Prášková lakovna ŽALUZIE NEVA

Nově postavená prášková lakovna, která je součástí výrobního areálu společnosti, byla uvedena do provozu na jaře letošního roku. Hned po zahájení provozu vlastní práškové lakovny kontrolujeme a udržujeme stálou kvalitu lakovaných profilů. Kapacita práškové lakovny je dimenzována tak, aby zajišťovala lakování profilů jak pro interní potřeby ŽALUZIE NEVA s.r.o., tak i pro externí zákazníky.

 

 
Prášková lakovna ŽALUZIE NEVA

    

     Největší možné rozměry lakovaných výrobků:

     šířka:    1 000 mm

     výška:   1 500 mm

     délka:   6 000 mm

     Nejvyšší hmotnost výrobku:    250 kg

 

V oblasti práškového lakování lze v příštích letech očekávat zvýšený tlak na omezování negativních dopadů výrobních technologií na životní prostředí, používání šestimocného chrómu, železitého a zinečnatého fosfátování, snížení množství těžkých kovů, zvýšení kvality vypouštěných odpadních vod a snížení jejich množství. Chemická technologie předúpravy ENVIROX „NR“ ( Alficoat 748) umožňuje ekologickou a přesto přísným kvalitativním požadavkům vyhovující předúpravu. Umožňuje velmi dobrou korozní ochranu hliníkových dílů vyjádřenou výsledky korozních testů a poskytuje výbornou přilnavost vypálené vrstvy práškového laku. Praktické výhody v provozech lakoven spočívají ve zvýšení korozní odolnosti lakovaných dílů, snížení produkce odpadů a úspoře v redukci množství oplachových vod a tím i snížení provozních nákladů lakovny. Pro širokou akceptaci na trhu je nezbytný certifikát organizací pro zajišťování kvality – GSB International a Qualicoat, které tato technologie používana ve společnosti ŽALUZIE NEVA splňuje.

Prášková lakovna ŽALUZIE NEVA

Předúprava dílů před práškovým lakováním probíhá v komorové postřikové předúpravě Compa-phos . Zařízení je navrženo podle individuálních procesních a kapacitních požadavků  ŽALUZIE NEVA s.r.o.. Objem kapalin v Compa-phos je velmi malý a to znamená nízkou spotřebu chemických přípravků a energie. Postupy a dávkování přípravků je programováno PLC řízením. Díky tomu, že jsou lázně aplikovány na díly při vysokém tlaku, je zkrácen procesní čas a také nejsou nutné žádné mezioperace v technologickém postupu. Oplachová voda je vedena reverzním kaskádovým oplachem, což minimalizuje celkovou spotřebu vody.

Chemická předúprava materiálů technologií ENVIROX „NR“ (Alficoat 748) probíhá, jak již bylo zmíněno, v postřikovém zařízení Compa-phos. Službu řízení a kontroly chemické technologie tak, aby splňovala současné i budoucí požadavky, poskytuje společnost IDEAL – Trade Service, spol. s r.o.. Návrh je vždy koncipován na základě očekávaných požadavků zákazníka a jeho odběratelů a vlastní naplnění chemické technologie probíhá certifikovanými přípravky německého výrobce ALUFINISH GmbH. Kyselá dezoxidace a odmaštění materiálů probíhá v lázni přípravku Alfideox 74 +  Alfisid 15, následuje oplachová kaskáda končící DEMI vodou s maximální vodivostí do 30 µS/cm, a poslední je tvorba konverzní titanové vrstvy v lázni Alficoat 748.


Prášková lakovna ŽALUZIE NEVA

Celý proces chemické předúpravy je řízen pomocí vypracovaného systému řízení kvality, jehož součástí jsou i předpisy pro pravidelné analytické kontroly funkčních lázní a kvality oplachových vod s jejich evidencí do záznamových tabulek. Po chemické předúpravě následuje sušení v  sušící peci při teplotě 80 až 130°C. Díly jsou dále transportovány do práškové lakovací kabiny Sames, kde je aplikován práškový lak. Celý výrobní proces ošetření povrchu je zakončen ve vypalovací peci při teplotě 170 až 190°C.

 

<< zpět <<